Bedri Ruhselman’ın 54 yıldır beklenen kitabının İngilizce baskısı çıktı

http://dunyaana.com/images/divineorderanduniverse.jpg

54 yıldır bekleyen kitap nihayetinde basıldı.

1959 yılında “Önder” adını verdiğimiz Büyük Vazife Planı’ndan gelen bu bilgiler Bedri Ruhselman tarafından düzenlenmiş, o tarihten beri noter, banka kasalarında korunmuş, zamanı geldiği için yayınlanmıştır.

Kitap orijinal metnin günümüz Türkçesine uyarlanmış metninden İngilizceye çevrilip, The Divine Order and The Universe adıyla yayınlanmıştır. İlahi Nizam ve Kainat kitabında bulacağınız konular:

Devamını oku...

İLAHİ NİZAM VE KAİNAT

http://www.dunyaana.com/images/ILAHI-NIZAM-KITAP1.jpg

 1959 yılında “Önder” adını verdiğimiz Büyük Vazife Plânı’ndan gelen bu bilgiler, Bedri Ruhselman tarafından düzenlenmiş, o tarihten beri noter, banka kasalarında muhafaza edilmiş,zamanı geldiği için 54 yıl sonra orijinaline sadık kalınarak yayınlanmıştır.

İLAHİ NİZAM VE KAİNAT kitabının günümüz türkçesi de hazırlanarak sunulmuştur.

 

ALLAN KARDEC - RUHÇULUĞUN VE RUHSAL TEBLİĞLERİN ÖZELLİKLERİ

http://www.dunyaana.com/images/allan%20kardec%204.jpg 1. Ruhçuluk bir vahiy, bir ilham-ı rabbani sayılabilir mi? Sayılabilirse, o takdirde, mahiyeti hakkında ne söylenebilir? Gerçekliği, doğruluğu neye dayanmaktadır? Bu vahiy, bu ilham kime ve nasıl lütfedilmiştir? Ruhçu doktrin, kelimenin teolojik anlamındaki bir vahiy, bir ilham-ı rabbani midir, yani tamamiyle yukarının lütfu olan okült bir öğretinin ürünü müdür? Mutlak mıdır, yoksa değişmelere elverişli midir? Basma kalıp halinde verilen hakikatler insanı araştırma çabası göstermekten alıkoyduğuna göre, acaba insanın elinden, melekelerini kullanma imkanını da çekip almıyor mu? Eğer Ruhsal Varlıklar yanılmaz özellikli ve insanlardan üstün nitelikli değillerse, o takdirde, öğretilerinin güç ve etkinliği acaba ne ölçüdedir?

Eğer Ruhsal Varlıkların öğütlediği ahlak bilimi dinlerin ortaya koyduğu ahlak biliminden farklı bir şey değilse, bundan ne yarar umulabilir ki? Ruhçuluğun getirdiği yeni hakikatler ( veriteler) nelerdir? İnsan vahye muhtaç mıdır ve de yönünü ve yolunu saptamak için kendisine gerekli olan her şeyi benliğinde ve şuurunda bulamaz mı? Üzerinde durulması gereken sorunlar bunlardır işte.

Devamını oku...

HUDUT BEKÇİLERİ - KUYRUKLU YILDIZLAR

http://www.dunyaana.com/images/man130.jpgBurada verilmek istenen bilgiyi algılarken, anlamaya çalışırken, bahsi geçen konular (L= Laura) adlı şahsın şuur'unda yer almakta olan kelime dağarcığı ile bilginin sembolize edildiğini ifade etmek istiyorum. Burada temel kavramları siz daha önce çeşitli kaynaklardan duymuşsunuzdur.

1 Eylül 1994

Dalga serisinin birinci kısmında bir bayan ile derin bir hipnoz seansı yapılıyor. Burada bayan bir dalganın dünyaya doğru geldiğini görüyor dalganın içinde uzay gemileri görüyor ve gemiler dünyanın dışında yeralmaktalar dünyadaki varlıkları derin şuuraltlarından programlıyorlar Burada oluşacak olaylar ile bir mekanizmayı ateşliyeceklerini ifade ediyor. Hükümet bu durumdan haberdar.

Devamını oku...

AMONA - YOLUN BULUNMASI

YOLUN BULUNMASI

Siz dünyalıların sezgi gücünün bu kadar az oluşundan dolayı üzgünüm. Biz bu tarafta bu kadar güçsüz değiliz, her küçük fırtınayla eğilmeyiz. Dalgalar, üzerinden geçerken bir kimse hemen eğilmez ve gücünü de kaybetmeden dimdik durabilirse epey gelişme sağlayabilir. Kezâ; ağlayıp sızlamadan kaçmadan tahammül etmekle de buna ulaşılabilir. Bu gibi durumlarda en önemlisi şudur: Kendinize hâkim olun ve ufak tefek düşüncelerin üzerinde kalmaya çalışın.

Devamını oku...

Bu site özeldir ve ticari amaç taşımaz.

Copyright © Dünya Ana